More

    V stredu 12. decembra sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti Gevorkyan, a.s. kde všetci akcionári súhlasili z prijatím návrhu o začatí obchodovania akcií spoločnosti na českom regulovanom trhu Prime Market, ktorý prevádzkuje Burza cenných papírú Praha, a.s. a slovenskom regulovanom trhu hlavný kótovaný trh organizovanom obchodnou spoločnosťou Burza cenných papierov v Bratislave, a.s..

    V stredu 12. decembra sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti Gevorkyan, a.s. kde všetci akcionári súhlasili z prijatím návrhu o začatí obchodovania akcií spoločnosti na českom regulovanom trhu Prime Market, ktorý prevádzkuje Burza cenných papírú Praha, a.s. a slovenskom regulovanom trhu hlavný kótovaný trh organizovanom obchodnou spoločnosťou Burza cenných papierov v Bratislave, a.s..

    Súčasne sa schválilo zastavenie obchodovania akcií spoločnosti na trhu START, ktorý prevádzkuje BCPP. Na základe tohto prijatia sa spoločnosť Gevorkyan stáva verejne obchodovateľnou akciovou spoločnosťou dňom 1.1.2024, kedy sa jej akcie začnú obchodovať. Valné zhromaždenie sa konalo za účasti 79,4% akcionárov, pričom pán Artur Gevorkyan vlastní 77,142 % všetkých hlasov.

    Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.