More

    Prevádzkový zisk výrobcu osobných áut Volvo v 1. štvrťroku klesol o 28% na €577 mil z dôvodu rastúcich nákladov a nižšiehi ziskzlu zo spoločných podnikov.

    0