More

  Costco Wholesale zvyšuje štvrťročnú dividendu z $0,70 na $0,90 na akciu. Dividenda je splatná 13. mája tým akcionárom, ktorí budú držať akcie k 29. aprílu. Aktuálny ročný div. výnos akcií je 0,61%.

  0

  Newsletter
  1x do mesiaca

  Chceš byť informovaný 1x za mesiac o naších najdôležitejších článkoch z diania na burze?

  Ďakujeme

  Something went wrong.