More

    portfolio

    3 bezpečné akcie, ktorými môžte vyvážiť rastové portólio

    Aktuálna situácia Od krízy sme svedkami takmer nepretržitého rastu akciových titulov a to so sebou prináša viacero dôsledkov. Niektoré, najmä technologické tituly, rástli za uplynulú...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox