More

    KBC

    ECB umožní bankám vyplácanie dividénd

    Na toto zrušenie zákazu však akcie európskych bánk nezareagovali pozitívne z dôvodu, že niektoré sa zaviazali vyplatiť svojím akcionárom značné množstvo kapitálu. ECB totiž...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox