More

    Gates

    Fond Billa Gatesa predal 3 obľúbené technologické akcie

    Zmeny v investičnom portfóliu "The Bill & Melinda Gates Foundation Trust", tak sa nazýva fond, ktorý spravuje majetok v rámci jednej z najväčších nadácií sveta...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox