More

    European payment iniciative

    Európske banky plánujú súperiť s platobnými gigantmi z USA

    Bruselský podnik, ktorý v súčasnosti zamestnáva 40 platobných expertov, musí do septembra pripraviť návrh celoeurópskej platobnej služby, ktorú je možné používať na online platby,...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox