More

    cloud

    4 najlepšie technologické ETF v roku 2020, ktoré zdvojnásobili svoju hodnotu

    Počas roka 2020 zažívala globálna ekonomika krušné chvíle kvôli pandémii koronavírusu. Mnohé tradičné odvetvia priemyslu zaznamenali obrovské straty, ale našli sa aj také, ktoré...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox