More

  buyback

  Buffetov Berkshire Hathaway odkúpil vlastné akcie za 24,7 mld. dolárov

  Odkup vlastných akcií Jedenásta najhodnotnejšia spoločnosť sveta, Berkshire Hathaway v sobotu zverejnila svoje štvrťročné výsledky. To čo bilo všetkým investorom do očí bola skutočnosť,...

  ECB umožní bankám vyplácanie dividénd

  Na toto zrušenie zákazu však akcie európskych bánk nezareagovali pozitívne z dôvodu, že niektoré sa zaviazali vyplatiť svojím akcionárom značné množstvo kapitálu. ECB totiž...

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox