More

    Rastové akcie

    Rastové akcieakcie spoločností, ktoré vykazujú nadpriemerné tempo rastu príjmov, ziskov alebo cash flowu v porovnaní s ostatnými firmami na trhu. Tieto spoločnosti často reinvestujú všetky alebo väčšinu svojich ziskov späť do podniku na podporu rýchleho rastu, čo znamená, že zvyčajne nevyplácajú dividendy alebo vyplácajú len minimálne dividendy. Investorov, ktorí kupujú rastové akcie, primárne zaujíma zvýšenie trhovej hodnoty akcií (kapitálové zisky) namiesto príjmu z dividend.