More

  JOLTS report

  JOLTS report (Job Openings and Labor Turnover Survey) je mesačná správa vydávaná Bureau of Labor Statistics (BLS) v Spojených štátoch. Poskytuje podrobné informácie o trhu práce v USA, zameriavajúc sa na pracovné ponuky, nástupy a odchody zamestnancov.

  Komponenty JOLTS reportu:

  1. Pracovné ponuky:
   • Počet voľných pracovných miest v ekonomike.
   • Ukazuje dopyt po práci a pomáha hodnotiť zdravie trhu práce.
  2. Nástupy:
   • Počet ľudí prijatých na voľné pracovné miesta.
   • Odzrkadľuje dôveru zamestnávateľov v ekonomiku a ich ochotu rozširovať svoju pracovnú silu.
  3. Odchody:
   • Počet zamestnancov, ktorí odišli zo svojich pracovných miest, rozdelených na dobrovoľné odchody (quits), prepustenia a iné odchody (vrátane dôchodkov a úmrtí).
   • Dobrovoľné odchody sa považujú za znak dôvery pracovníkov v nájdenie novej práce, zatiaľ čo prepustenia môžu naznačovať ekonomické problémy alebo reštrukturalizáciu.

  Čo JOLTS ukazuje:

  1. Dynamika trhu práce:
   • Správa poskytuje dynamický pohľad na trh práce, ukazuje, koľko pracovných miest sa vytvára a zapĺňa, a koľko pozícií sa uvoľňuje.
   • Vysoký počet pracovných ponúk spojený s nízkym počtom nástupov môže naznačovať nesúlad medzi zručnosťami alebo iné prekážky zamestnania.
  2. Zdravie ekonomiky:
   • Vysoký počet pracovných ponúk zvyčajne naznačuje silný hospodársky rast a dopyt po práci.
   • Vysoký počet dobrovoľných odchodov môže znamenať dôveru pracovníkov v trh práce, pretože zamestnanci sú ochotnejší opustiť svoje súčasné pozície pre lepšie príležitosti.
  3. Tvorba politiky a analýzy:
   • Politici používajú JOLTS správu na posúdenie sily trhu práce a prijímanie informovaných rozhodnutí týkajúcich sa menovej politiky a regulácií zamestnanosti.
   • Ekononómovia a analytici používajú tieto údaje na predpovedanie ekonomických trendov a pochopenie podmienok na trhu práce.

  Význam JOLTS reportu:

  • Podnikové informácie: Pomáha podnikom pochopiť trendy na trhu práce a prispôsobiť svoje stratégie náboru.
  • Analýza investorov: Investori používajú túto správu na prijímanie rozhodnutí o ekonomickom výhľade a investičných stratégiách.
  • Vládna politika: Ovplyvňuje rozhodnutia o úrokových sadzbách, ekonomických stimuloch a ďalších politikách zameraných na udržiavanie úrovne zamestnanosti.

  JOLTS správa je zvyčajne vydávaná mesačne, poskytujúc aktuálne a komplexné údaje o podmienkach na trhu práce.