More

    IPO

    IPO, skratka pre Initial Public Offering (počiatočná verejná ponuka), je proces, pri ktorom súkromná spoločnosť prvýkrát ponúka svoje akcie verejnosti na burze cenných papierov. Tento krok umožňuje spoločnosti získať kapitál od verejných investorov, čím sa rozširuje jej základňa vlastníkov a zvyšuje sa jej schopnosť získavať financie pre budúci rast a expanziu.