More

  Index nákupných manažérov (PMI)

  Index nákupných manažérov (PMI) (Makroekonomické pojmy) – Index nákupných manažérov (PMI – Purchasing Managers‘ Index) je ekonomický ukazovateľ, ktorý poskytuje informácie o súčasnom stavu a budúcom vývoji v ekonomike. PMI je založený na mesačnom prieskume nákupných manažérov v podnikoch a zahŕňa otázky týkajúce sa výroby, nových objednávok, zamestnanosti, dodávateľských lehôt a zásob. PMI sa obvykle publikuje pre výrobný sektor (výrobný PMI) a služobný sektor (služobný PMI), pričom každý poskytuje prehľad o ekonomickej aktivite v danom sektore. Hodnota indexu nad 50 bodov signalizuje expanziu sektora (rast), zatiaľ čo hodnota pod 50 bodov naznačuje kontrakciu (pokles). Hodnota presne 50 bodov naznačuje, že sa situácia v danom sektore nezmenila. PMI je teda dôležitým nástrojom pre ekonómov, politikov, investičných manažérov a podnikateľské vedenie, ktorý pomáha pri hodnotení súčasného stavu a budúcich výhľadov ekonomiky.

  Kľúčové komponenty PMI:

  • Výroba/Produkcia: Miera zmeny vo výrobe alebo produkčnej aktivite.
  • Nové objednávky: Úroveň nových objednávok, ktoré firma prijala.
  • Zamestnanosť: Zmeny v počte zamestnancov alebo v pracovnej sile.
  • Dodávateľské lehoty: Rýchlosť, s akou dodávatelia doručujú potrebné vstupy.
  • Zásoby: Úroveň zásob surovín alebo tovarov.