More

    Hodnotové akcie

    Hodnotové akcie (value stocks) sú akcie spoločností, ktoré sa obchodujú za cenu, ktorá je vnímaná ako nízka v porovnaní s ich základnými finančnými ukazovateľmi, ako sú zisk na akciu (EPS), účtovná hodnota, cash flow alebo dividendový výnos. Investori, ktorí hľadajú hodnotové akcie, sa snažia identifikovať spoločnosti, ktoré sú podhodnotené trhom, s predpokladom, že trhová cena akcií sa nakoniec upraví a bude odrážať ich skutočnú, „vnútornú“ hodnotu. Hodnotové akcie sa často vykazujú nízkym násobkami ukazovateľov P/E; P/FCF; P/S; Forward P/E; P/B alebo EV/EBITDA. Hoci investovanie do hodnotových akcií môže ponúkať atraktívne príležitosti, existujú aj riziká. Spoločnosti môžu byť podhodnotené z dôvodov, ktoré môžu obmedziť ich schopnosť zvýšiť cenu akcií, vrátane štrukturálnych problémov v odvetví, zastaraných technológií alebo slabého riadenia.