More

    HDP na obyvateľa

    HDP na obyvateľa, alebo hrubý domáci produkt na obyvateľa, je ekonomický ukazovateľ, ktorý sa vypočíta delením celkového hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny jej celkovým počtom obyvateľov. Tento ukazovateľ sa používa na posúdenie priemernej ekonomickej výkonnosti a blahobytu na obyvateľa v danej krajine. HDP na obyvateľa je často citovaný v medzinárodných porovnaniach, pretože poskytuje užitočný spôsob, ako porovnať ekonomickú úroveň a životný štandard medzi rôznymi krajinami alebo regiónmi. 

    HDP na obyvateľa