More

    Fundamentálna analýza

    Fundamentálna analýza je metóda hodnotenia cenného papiera, zvyčajne akcie spoločnosti, s cieľom určiť jeho vnútornú alebo „skutočnú“ hodnotu založenú na finančných, ekonomických, makroekonomických a priemyselných faktoroch. Tento prístup sa snaží preskúmať všetky aspekty, ktoré môžu ovplyvniť cenu akcie, vrátane hospodárskych podmienok, sektorových trendov a finančnej výkonnosti samotnej spoločnosti. Cieľom fundamentálnej analýzy je rozhodnúť, či je cenný papier nadhodnotený, podhodnotený, alebo správne ocenený na trhu, čo investorom pomáha pri rozhodovaní o kúpe, držbe alebo predaji akcií.