More

    Finančná páka

    Finančná páka je technika, ktorá zvyšuje potenciál zisku (ale aj riziko straty) investície prostredníctvom použitia požičaných peňazí. Ide o využitie cudzieho kapitálu na financovanie investícií s cieľom zvýšiť možný návrat na vlastný kapitál investora. Ak investícia prináša vyšší výnos než je úrok zaplatený za požičané peniaze, investor profituje z rozdielu. Naopak, ak výnos z investície nedosahuje úroveň úrokových nákladov, finančná páka môže zvýšiť veľkosť straty. V niektorých prípadoch môže finančná páka viesť k strate celej investície a ešte väčším dlhom.