More

    CEO

    CEO je skratka pre „Chief Executive Officer“, čo v preklade znamená generálny riaditeľ. CEO je najvyšší výkonný pracovník v spoločnosti a zodpovedá za celkové riadenie a strategické smerovanie firmy. Osoba na tejto pozícii je zvyčajne priamo zodpovedná predstavenstvu spoločnosti a má za úlohu implementovať politiky, stratégie a rozhodnutia schválené predstavenstvom. Pozícia CEO je kľúčová pre úspech a rast spoločnosti, keďže táto osoba určuje strategické ciele a zabezpečuje, aby boli efektívne dosiahnuté. CEO musí mať silné líderské schopnosti, schopnosť vidieť veľký obraz, rozhodovacie schopnosti a schopnosť efektívne komunikovať s rôznymi zainteresovanými stranami.