More

  Svetová ekonomika sa po troch rokoch stabilizuje, tvrdí Svetová banka: Prognóza rastu HDP na roky 2024 až 2026

  Svetová ekonomika sa po troch rokoch stabilizuje, tvrdí Svetová banka: Prognóza rastu HDP na roky 2024 až 2026

  Svetová banka: Predpovede na roky 2024 až 2026

  Svetová banka (SB) oznámila, že globálna ekonomika sa prvýkrát za posledné tri roky stabilizuje. Napriek geopolitickým napätiam a vysokým úrokovým sadzbám sa podľa aktuálnej prognózy SB globálny hrubý domáci produkt (HDP) tento rok zvýši o 2,6 %, rovnako ako v predchádzajúcom roku.

  Svetová banka mierne zvýšila svoju prognózu pre rok 2024 o 0,2 percentuálneho bodu, čo znamená, že očakáva rast globálneho HDP na úrovni 2,8 %. Pre roky 2025 a 2026 predpovedá svetový rast na úrovni 2,7 %. Zdá sa, že svetová ekonomika konečne smeruje k tzv. mäkkému pristátiu, čo znamená nižšiu infláciu bez výrazného poklesu hospodárskeho výkonu a nárastu nezamestnanosti.

  Podľa Svetovej banky sú však aj napriek týmto pozitívnym prognózam zrejmé výrazné výzvy, ktoré pred svetovou ekonomikou stoja. Viac ako štyri roky po začiatku pandémie a následných globálnych otrasoch ešte mnoho krajín, osobitne rozvojové, nenastúpilo na spoľahlivú cestu k prosperite.

  Svetová banka varovala, že do konca tohto roka bude každá štvrtá rozvojová krajina chudobnejšia ako pred nástupom pandémie. Tieto krajiny čelia vážnym hospodárskym problémom, ktoré brzdia ich rast a rozvoj. Hoci globálna ekonomika ako celok vykazuje známky stabilizácie, jednotlivé regióny a krajiny majú pred sebou ešte dlhú cestu k obnoveniu a trvalej prosperite.

  Svetová banka vo svojej správe zdôraznila, že stabilizácia globálnej ekonomiky je síce pozitívnym signálom, ale je nevyhnutné pokračovať v opatreniach, ktoré podporia udržateľný hospodársky rast a zníženie chudoby, najmä v najzraniteľnejších krajinách sveta.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie rôznych spoločností si môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové