More

  Nórsko objavilo najväčšie európske ložisko vzácnych zemín: Čo to znamená pre budúcnosť Európy?

  Nórsko objavilo najväčšie európske ložisko vzácnych zemín: Čo to znamená pre budúcnosť Európy?

  Objav v komplexe Fen

  Nórsko nedávno oznámilo objavenie najväčšieho ložiska kovov vzácnych zemín v Európe. Tento objav má potenciál zásadne zmeniť geopolitiku a ekonomiku ťažby vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre moderné technológie, vrátane elektromobilov a vojenského vybavenia.

  Spoločnosť Rare Earths Norway identifikovala, že v komplexe Fen na juhovýchode Nórska sa nachádza 8,8 milióna ton celkových oxidov vzácnych zemín (TREO). Tento komplex sa nachádza viac ako 200 kilometrov juhozápadne od Osla. Z celkového objemu predstavuje 1,5 milióna ton kovy využívané v magnetoch, ktoré sú esenciálne pre výrobu elektromobilov a veterných turbín. Tento objav zatieňuje aj nedávno nájdené ložisko v susednom Švédsku, čím sa Nórsko stáva lídrom v Európe v oblasti ťažby vzácnych zemín. Objavenie tohto ložiska je pre Európu strategickým prínosom, keďže dopyt po týchto kovoch neustále rastie.

  Význam pre Európu a svet

  Európa je momentálne závislá od dovozu kovov vzácnych zemín, pričom titul v ich ťažení drží Čína. Cieľom Európskej únie je, aby do roku 2030 bolo možné v regióne vyťažiť aspoň 10 % kovov vzácnych zemín, ktoré Únia potrebuje. Spoločnosť Rare Earths Norway dúfa, že k tomuto cieľu prispeje, a to najmä vzhľadom na rastúci dopyt po technológiách využívajúcich tieto kovy.

  Kovy vzácnych zemín zahŕňajú 17 nerastov, ktoré sú prevažne prvky v spodnej časti Mendelejevovej tabuľky. Patria sem napríklad neodym, praseodym, europium a terbium. Tieto prvky majú široké využitie v moderných technológiách. Napríklad:

  • Neodym a praseodym sa používajú pri výrobe silných magnetov pre elektromotory.
  • Europium a terbium sa používajú ako luminofory v obrazovkách.
  • Iné prvky zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri výrobe laserov, batériových článkov pre hybridné a elektrické vozidlá, či pri produkcii energie z obnoviteľných zdrojov.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie nórskych spoločností si môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové