More

    Množstvo firiem, ktoré opúšťa ruský trh rozširuje Accenture, Spotify, Volkswagen aj Boohoo

    0