More

  Maloobchodné tržby v eurozóne sa v máji vrátili k miernemu rastu. Hlavný podiel mali tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

  Maloobchodné tržby v eurozóne sa v máji vrátili k miernemu rastu. Hlavný podiel mali tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

  Maloobchodné tržby v eurozóne klesli

  Maloobchodné tržby v krajinách eurozóny sa po aprílovom poklese v máji vrátili k rastu. Podľa predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie (EÚ) Eurostat vzrástli tržby v máji medzimesačne o 0,1 % po úprave o sezónne vplyvy. V apríli tržby zaznamenali pokles o 0,2 %, čo je lepší výsledok v porovnaní s predbežným odhadom zo začiatku júna, ktorý uvádzal pokles o 0,5 %.

  K miernemu rastu sa maloobchodné tržby vrátili aj v celej EÚ, kde rovnako vzrástli o 0,1 % po aprílovom poklese o 0,2 %. Predbežný odhad Eurostatu z apríla uvádzal pokles o 0,6 %. Tento pozitívny vývoj bol podporený najmä tržbami z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ktoré sa v máji zvýšili o 0,7 %. Tržby z predaja pohonných látok vzrástli o 0,4 %, zatiaľ čo tržby z predaja nepotravinových produktov bez započítania motorových palív klesli o 0,2 %.

  V medziročnom porovnaní sa tržby v maloobchode eurozóny upravené o sezónne vplyvy zvýšili o 0,3 %, pričom v rámci celej EÚ dosiahli ešte výraznejší rast 0,6 %. Z jednotlivých štátov EÚ najvýraznejší medzimesačný rast maloobchodných tržieb zaznamenali Dánsko (2,3 %), Litva (1,8 %) a Luxembursko (1,7 %). Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenali na Slovensku (-1 %), v Írsku (-0,9 %) a v Bulharsku a na Malte (zhodne -0,8 %).

  V medziročnom porovnaní najvýraznejšie vzrástli maloobchodné tržby v Luxembursku (10,4 %), Chorvátsku (8,4 %) a Rumunsku (6,5 %). Naopak, najväčší pokles zaznamenali v Belgicku (-5,2 %), Estónsku (-4 %) a Slovinsku (-1,1 %). Na Slovensku zaznamenali maloobchodné tržby v máji medziročný rast o 5,3 %.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie rôznych spoločností si môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové