More

  Kofola zaznamenala v prvom štvrťroku 2024 rast tržieb o 22 %, čo predstavuje sumu 83 miliónov EUR. Kofola oznámila optimistické výhľady aj na ďalšie obdobie.

  Kofola zaznamenala v prvom štvrťroku 2024 rast tržieb o 22 %, čo predstavuje sumu 83 miliónov EUR. Kofola oznámila optimistické výhľady aj na ďalšie obdobie.

  Kofola zaznamenala rast tržieb o 22 %

  Rodinná nápojárska spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko oznámila, že v prvom štvrťroku 2024 zaznamenala významný nárast tržieb. Tržby sa zvýšili o 22 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, čo predstavuje sumu 83 miliónov eur. Tento rast je pripisovaný vyšším tržbám a stabilizácii cien energií a vybraných materiálových vstupov.

  Celkový zisk skupiny Kofola pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 21,6 % v porovnaní s prvým kvartálom roku 2023. Tento nárast je výsledkom kombinácie rastúcich tržieb a stabilizácie cien energií a materiálových vstupov, čo výrazne prispelo k zvýšeniu ziskovosti spoločnosti.

  CEO Kofoly v Česku a na Slovensku, Daniel Buryš, uviedol, že rastúca spotreba domácností prispela k nárastu tržieb o 11 %. Tento rast dokázal eliminovať negatívny vplyv zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH) na nealkoholické nápoje v Českej republike. „Najviac narástli retailové a impulzné formáty,“ dodal Buryš.

  Kofola má optimistické výhľady aj na ďalšie obdobie. Väčšinový majiteľ a generálny riaditeľ skupiny, Jannis Samaras, uviedol, že aj mesiac apríl bol silný, pričom tržby prekročili hodnoty z minulého roku. „Sme presvedčení, že sa nám aj vďaka novinkám, ktoré sme pripravili na sezónu, podarí dosiahnuť ročné ciele,“ povedal Samaras.

  Na základe dosiahnutých výsledkov a pozitívneho výhľadu spoločnosti rozhodlo predstavenstvo Kofola ČeskoSlovensko, že predloží valnému zhromaždeniu návrh na dividendu vo výške 13,50 CZK na jednu akciu pred zdanením. Tento krok by mal potešiť akcionárov a zároveň ukazuje dôveru vedenia v budúci rast a ziskovosť spoločnosti.

  Skupina Kofola je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov v Európe, s 14 výrobnými závodmi na piatich európskych trhoch. Spoločnosť zamestnáva takmer 2800 ľudí, čím prispieva k hospodárstvu regiónu a poskytuje pracovné príležitosti.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové