More

  Japonský konglomerát SoftBank sa v poslednom kvartáli finančného roka 2023/24 vrátil k ziskovosti. Napriek celkovému zisku spoločnosti však jej investičná divízia Vision Fund zaznamenala v štvrtom kvartáli stratu 0,3 miliardy EUR, čo ukončilo tri predchádzajúce štvrťroky ziskov.

  Japonský konglomerát SoftBank sa v poslednom kvartáli finančného roka 2023/24 vrátil k ziskovosti. Napriek celkovému zisku spoločnosti však jej investičná divízia Vision Fund zaznamenala v štvrtom kvartáli stratu 0,3 miliardy EUR, čo ukončilo tri predchádzajúce štvrťroky ziskov.

  SoftBank kvartálne výsledky

  SoftBank, významný japonský konglomerát, oznámil svoj návrat k ziskovosti v poslednom kvartáli svojho finančného roka 2023/2024, ktorý sa skončil v marci 2024. Po období finančných strát sa spoločnosť teší z novonadobudenej finančnej stability. Tento pozitívny obrat bol podporený výrazným nárastom čistého zisku na 1,96 miliardy EUR v štvrtom kvartáli, v porovnaní so stratou 1,9 miliárd EUR v rovnakom období predchádzajúceho roka.

  Posledné tri mesiace ukončené v marci 2024 sú významné, keďže ide už o druhý po sebe idúci kvartál, v ktorom SoftBank vykázal zisk, napriek výzvam spojeným s ich rozsiahlymi investíciami do technologického sektora. Tento trend naznačuje potenciál pre stabilizáciu a rast spoločnosti po sérii kolísavých výsledkov.

  Napriek celkovému zisku spoločnosti však jej investičná divízia Vision Fund zaznamenala v štvrtom kvartáli stratu 0,3 miliardy EUR, čo ukončilo tri predchádzajúce štvrťroky ziskov. Táto strata bola čiastočne kompenzovaná príjmami z podielu SoftBank v čínskej spoločnosti Alibaba, ktoré pomohli zmierniť odpisy hodnoty ich súkromných investícií.

  Za celý finančný rok do 31. marca 2024 SoftBank zaznamenal čistú stratu 1,3 EUR, čo predstavuje výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku, keď strata dosiahla 5,7 miliardy EUR. Aj keď je to stále strata, je dôležité poznamenať, že táto suma je výrazne nižšia, čo naznačuje, že SoftBank robí značné kroky smerom k finančnej konsolidácii a zlepšeniu. Celoročné tržby sa zvýšili o 2,8 % a dosiahli 40 miliárd EUR, čo je ďalším indikátorom, že spoločnosť je na dobrej ceste k zotaveniu po náročnom období.

  Za tieto výsledky môže spoločnosť ďakovať nie len svojim investíciám do Alibaba, ale aj strategickým krokom na zlepšenie operácií a efektívnosti, ako aj prispôsobeniu sa rýchlo meniacemu sa trhu. Vzhľadom na túto dynamiku a súčasné finančné výsledky je možné predpokladať, že SoftBank bude pokračovať v uplatňovaní opatrení na zabezpečenie stabilnejšieho a ziskovejšieho rastu v nadchádzajúcich obdobiach.

  Tento obrat vo finančných výsledkoch a strategické manévrovanie v náročnom prostredí poskytujú zaujímavé perspektívy pre investičné rozhodnutia. Investori a analytici by mali pozorne sledovať ďalší vývoj SoftBank, keďže jeho výsledky môžu mať významný dopad na technologický sektor aj širšie trhy. V súčasnosti má firma trhovú kapitalizáciu 71,7 miliardy EUR a jej akcie v tomto roku vzrástli o +36,6 % za posledných 12 mesiacov vzrástli o +66,9 %. V súčasnosti sa jej akcie obchodujú na úrovni 48,8 EUR.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

  Newsletter
  1x do mesiaca

  Chceš byť informovaný 1x za mesiac o naších najdôležitejších článkoch z diania na burze?

  Ďakujeme

  Something went wrong.