More

  Návrat rastu v americkom sektore služieb. Index nákupných manažérov (PMI) pre americký sektor služieb dosiahol v máji 53,8 bodu. Aký je aktuálny stav a čo to znamená pre ekonomiku?

  Návrat rastu v americkom sektore služieb. Index nákupných manažérov (PMI) pre americký sektor služieb dosiahol v máji 53,8 bodu. Aký je aktuálny stav a čo to znamená pre ekonomiku?

  Prudký obrat v sektore služieb

  Aktivita v americkom sektore služieb sa v máji vrátila k rastu po tom, ako v apríli zaznamenala prvý pokles za 1,5 roka. Index nákupných manažérov (PMI) pre americký sektor služieb dosiahol v máji 53,8 bodu oproti 49,4 bodu v apríli​​. Tento prudký obrat predstavuje výrazný rast, keďže hranica 50 bodov oddeľuje rast od poklesu.

  Pod výrazný obrat sa podpísalo výrazné zrýchlenie podnikateľskej aktivity, kde index vzrástol z 50,9 na 61,2 bodu. Ekonómovia očakávali návrat k rastu, avšak predpokladali miernejší rast s indexom na úrovni 50,8 bodu. Skutočné výsledky tak výrazne prekonali očakávania analytikov.

  Návrat k výraznejšiemu než predpokladanému rastu znamená, že aktivita v sektore služieb dosiahla v máji najvyššiu úroveň od augusta minulého roka, kedy index dosiahol 54,1 bodu. Zrýchlenie podnikateľskej aktivity bolo kľúčovým faktorom tohto rastu, pričom index vzrástol z 50,9 na 61,2 bodu​ . Okrem toho sa zrýchlil rast aktivity v oblasti nových objednávok, čo naznačuje, že dopyt po službách sa zvyšuje. V prípade zamestnanosti síce aktivita naďalej klesala, avšak miernejším tempom, čo môže signalizovať stabilizáciu na trhu práce.

  PMI služieb

  PMI služieb, alebo Purchasing Managers‘ Index pre sektor služieb, je ekonomický indikátor odvodený z mesačných prieskumov nákupných manažérov v spoločnostiach poskytujúcich služby. Tento index meria ekonomickú aktivitu v sektore služieb a poskytuje informácie o aktuálnom stave a výhľadoch pre tento sektor.

  Centrálné banky a vládne orgány sledujú PMI služieb pri rozhodovaní o menovej politike a fiškálnych opatreniach. Silný PMI môže viesť k sprísňovaniu menovej politiky, zatiaľ čo slabý PMI môže podporiť stimulatívne opatrenia. Pretože tento ukazovateľ obsahuje komponenty týkajúce sa cien vstupov a výstupov, môže tiež poskytovať náznaky o inflačných tlakoch v ekonomike, čo je dôležité pre rozhodovanie o investíciách v prostredí meniacich sa úrokových sadzieb.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Investovať do rôznych ETF môžete TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové