More

  Dôvera investorov v eurozóne v júni vzrástla a zlepšila sa ôsmy mesiac po sebe. Nálada sa zlepšuje, ale hospodárske oživenie zostáva pomalé.

  Dôvera investorov v eurozóne v júni vzrástla a zlepšila sa ôsmy mesiac po sebe. Nálada sa zlepšuje, ale hospodárske oživenie zostáva pomalé.

  Dôvera investorov rastie

  Podľa prieskumu inštitútu Sentix sa nálada investorov v eurozóne v júni zlepšila už ôsmy mesiac po sebe. Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 krajinách menovej únie, sa zvýšil na 0,3 bodu z májovej hodnoty -3,6 bodu. Tento pozitívny vývoj naznačuje, že napriek pomalému hospodárskemu oživeniu sa dôvera investorov postupne vracia. Vedľajší index, ktorý meria očakávania investorov, vzrástol na 10 bodov z májovej hodnoty 7,8 bodu. Hlavný index sa nachádzal v záporných číslach od februára minulého roka, čo naznačuje, že dlhodobý trend sa začína meniť pozitívnym smerom.

  Postupné zlepšovanie dôvery investorov predstavuje jeden z hlavných argumentov v prospech ďalšieho znižovania úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB). Podľa inštitútu Sentix by toto zlepšenie mohlo podporiť ECB v jej rozhodovaní o menovej politike. V prípade Nemecka, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou, zaznamenal index dôvery určité zlepšenia, keď vzrástol na -26,3 z májovej hodnoty -33,5. Stabilizácia nemeckej ekonomiky zaznamenáva len mierny pokrok a zatiaľ nevyslala signál, ktorý by pôsobil ako rastový impulz pre celú eurozónu. Napriek tomu, že nemecká ekonomika vykazuje známky stabilizácie, celkový vplyv na eurozónu je zatiaľ obmedzený.

  Prieskum inštitútu Sentix bol realizovaný medzi 1276 investormi od 6. do 8. júna. Výsledky tohto prieskumu poskytujú cenné informácie o aktuálnej nálade a očakávaniach investorov v eurozóne, čo môže byť dôležité pre ďalšie rozhodovanie a predikcie v oblasti ekonomiky a menovej politiky.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie európskych spoločností si môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové