More

  Všetky veľké banky v USA prešli záťažovými testami Fedu. Zvládli by aj silnú recesiu, plánujú zvyšovať dividendy.

  Všetky veľké banky v USA prešli záťažovými testami Fedu. Zvládli by aj silnú recesiu, plánujú zvyšovať dividendy.

  Fed uviedol, že veľké banky pôsobiace v USA by zvládli aj silnú recesiu

  Všetky najväčšie finančné inštitúcie v Spojených štátoch prešli záťažovými testami centrálnej banky (FED), čo potvrdilo ich schopnosť zvládnuť aj najhoršie ekonomické scenáre. Tento výsledok je kľúčový pre udržanie stability finančného systému a pokračovanie poskytovania úverov spotrebiteľom aj firmám.

  Fed tento rok testoval 31 finančných inštitúcií, pričom použil hypotetický scenár, ktorý predpokladal, že nezamestnanosť v USA vzrastie na 10 %, hodnota komerčných nehnuteľností sa prepadne o 40 % a ceny rezidenčných nehnuteľností o 36 %. Podľa výsledkov by všetky banky dokázali absorbovať straty a ich kapitálové rezervy by zostali nad požadovaným minimom.

  „Tohtoročné výsledky ukazujú, že podľa nášho stresového scenára by veľké banky zvládli hypotetické straty v celkovej výške takmer 685 miliárd USD a pritom by ich kapitálové rezervy zostali podstatne vyššie, ako sú minimálne požiadavky na kmeňový kapitál,“ uviedol podpredseda Fedu pre dohľad Michael Barr. „To je dobrá správa, ktorá podčiarkuje užitočnosť dodatočného kapitálu, ktorý si banky v posledných rokoch vytvorili.“

  Dôležitosť kapitálových vankúšov

  Každoročný záťažový test Fedu núti banky, aby si udržiavali kapitálové vankúše na krytie zlých úverov v dostatočnej výške. Tohtoročný test sa týkal bankových gigantov, ako sú JPMorgan Chase a Goldman Sachs, spoločností vydávajúcich kreditné karty vrátane American Express, ale aj veľkých regionálnych bánk, ako je Truist.

  „Banky sú síce dobre pripravené odolávať konkrétnej hypotetickej recesii, ktorú sme testovali, záťažový test však zároveň potvrdil, že existujú oblasti, ktoré treba sledovať,“ uviedol Barr. Finančný systém a jeho riziká sa neustále menia a minulá finančná kríza nám ukázala, akú veľkú cenu musíme zaplatiť, ak si nedokážeme uvedomiť premenu rizík.“

  Záťažové testy sú kľúčovým nástrojom na zabezpečenie finančnej stability a ochranu ekonomiky pred nepredvídanými šokmi. Fed každý rok testuje, ako by banky zvládli rôzne scenáre ekonomických kríz, čo pomáha identifikovať a riešiť potenciálne slabé miesta v bankovom sektore. Tento rok testy preukázali, že najväčšie americké banky sú dostatočne silné na to, aby prekonali aj vážne ekonomické turbulencie, čo je dôležitý signál pre investorov aj verejnosť. Tým, že banky udržiavajú dostatočné kapitálové rezervy, sú schopné pokračovať v poskytovaní úverov aj počas hospodárskych recesií, čím prispievajú k udržaniu ekonomickej stability a rastu.

  Veľké banky v USA plánujú zvyšovať dividendy

  Na základe výsledkov najnovšieho kola stresových testov plánujú veľké banky v Spojených štátoch zvyšovať svoje dividendy. JPMorgan Chase v piatok oznámila, že zvýši dividendu za tretí štvrťrok zo súčasných 1,15 USD na 1,25 USD za akciu. Spoločnosť zároveň schválila program spätného nákupu akcií v hodnote 30 miliárd dolárov s účinnosťou od 1. júla. Bank of America zvyšuje dividendu za nasledujúci štvrťrok na 26 centov z predchádzajúcich 24 centov. Citigroup plánuje zvýšiť dividendu z 53 centov na 56 centov za akciu. Podobné kroky plánujú aj ďalšie veľké finančné inštitúcie, vrátane Morgan Stanley a Goldman Sachs.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie spomínaných spoločností môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové