Napriek tomu, že finančná gramotnosť je na Slovensku pomerne nízka, investovanie sa stáva v posledných rokoch čoraz populárnejšie, keď najmä mladšie ročníky sa snažia zhodnocovať svoj kapitál. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je to investovanie, prečo by každý človek mal investovať, aké má možnosti, ktorý druh investície prináša dlhodobo najlepšie výsledky, riziká, ale aj na to cez koho sa oplatí investovať a podľa čoho sa rozhodovať pri investovaní.

Čo je to investovanie a investičný trojuholník

Pojem investovanie predstavuje činnosť, pri ktorej človek vkladá svoj kapitál (najčastejšie peniaze) do určitého investičného aktíva (akcie, komodity, nehnuteľnosti,…) s očakávaním, že v budúcnosti sa tento kapitál zhodnotí a prinesie mu zisk. Ľudia však môžu investovať aj iné formy kapitálu, príkladom je vysokoškolské štúdium, pri ktorom vkladajú úsilie a čas za účelom získania vedomostí a vyššieho zisku v budúcnosti.

xtb

Pri investovaní sa zohľadňujú 3 hlavné faktory, ktoré majú navzájom prepojené vzťahy:

  • Výnosy
  • Riziko
  • Likvidita (speňažiteľnosť aktíva)
Investičný trojuholník

Každý investor by chcel investovať do takého aktíva, ktoré by mu prinieslo vysoký zisk, nízke riziko a navyše vysokú speňažiteľnosť (to znamená, že by ju vedel premeniť na peniaze vo veľmi krátkej dobe), avšak v praxi to tak logicky nefunguje. Medzi výnosom a rizikom existuje priamo úmerný vzťah, čiže ak chce investor získať vysoký výnos, musí aj podstúpiť vysoké riziko. Naopak pri nízkej miere rizika, investor môže očakávať iba nízky výnos.

Medzi likviditou a výnosom existuje nepriamo úmerný vzťah, pričom najlepšie túto spojitosť vystihuje termínovaný vklad v banke. Čím dlhšie trvanie má termínovaný vklad, tým je nižšia likvidita (keďže sa zdávate možnosti speňažiť svoj vklad na určitú dobu) a za to banka poskytuje vyšší výnos. Pri kratšom termínovanom vklade by bol výnos nižší, čo znamená, vyššia likvidita – nižší výnos.

Medzi rizikom a likviditou existuje nepriamo úmerný vzťah. Vo všeobecnosti sa považuje za najbezpečnejšiu a najlikvidnejšiu formu finančného kapitálu hotovosť, keďže tá sa používa ako výmenný prostriedok (nízky výnos, vysoká likvidita). Kdežto naopak, rôzne dlhopisy, kontrakty či iné formy investície spravidla prinášajú vyššie riziko a nižšiu likviditu.

Hoci sa môže zdať podľa investičného trojuholníka investovanie ako veľmi komplikované, nemusí tomu tak byť, človek si musí iba vybrať najvhodnejšiu formu investovania, ktorá mu pasuje.

Prečo by každý človek mal investovať

Najdôležitejším dôvodom prečo by človek mal investovať svoj voľný finančný kapitál je jednoznačne inflácia. Inflácia zjednodušene predstavuje zdražovanie tovarov a služieb, resp. vyjadruje to, že si človek dokáže kúpiť za rovnakú čiastku peňazí čoraz menej tovarov a služieb. Dnešný svet funguje na dlhu a obrovské štátne dlhy môžu byť udržateľné z dlhodobého hľadiska najmä vďaka inflácií, čo znamená, že dlh sa znehodnocuje a pre štáty je postupom času čoraz ľahšie splácať staré dlhy, keďže ich príjmy sa stále zvyšujú. Lenže, ak si to plne neuvedomujete a svoje úspory držíte v hotovosti, strácate na tom vy.

Problém si možno uvedomiť na príklade nižšie. Ak má človek našetrených 20 000€ a rozhodne sa ich schovať pod vankúš, inflácia na úrovni 2%, mu peniaze znehodnotí nasledujúcim spôsobom:

Rok0123456789101112131415
20000196001920818823184471807817717173621701516674163411601415694153801507214771

Za 15 rokov sa ušetrené peniaze v hodnote 20 000€ znehodnotili na úroveň 14 771€, čo predstavuje v podstate stratu o viac ako 5 000€. Vy tie peniaze reálne samozrejme nestratíte, stále budete vlastniť pod vankúšom 20 000€, avšak kúpite si za ne o mnoho menej ako by ste kúpili pre 15 rokmi. A ak si náhodou myslíte, že inflácia vo výške 2% je veľa, nie je tomu tak. Na Slovensku bola medzi rokmi 1993 až 2020 priemerná ročná inflácia okolo 5% a od vstupu do EÚ zhruba 2%.

Toto považujeme za hlavný dôvod prečo by mal človek vôbec začať investovať – ochrana úspor. Druhým najdôležitejším (pre niekoho prvým) faktorom je zisk. Našťastie na trhu existuje mnoho druhov investícií, ktorými si človek môže vybrať čo chce investovaním dosiahnuť. Ako sme spomínali niekomu stačí výnos na úrovni cca 2%, aby pokryl infláciu, niekto mieri na priemerný ročný výnos vo výške 6-7% a niekto na rizikovejšie investície, ktoré však môžu prinášať priemerné výnosy vyššie ako 10% ročne. Vo všeobecnosti by najmä mladí ľudia sa mali snažiť o dosahovanie vyšších výnosov a čím je človek starší, „hrať na istotu“.

Tretím dôležitým faktorom prečo by človek mal investovať je ôsmy div sveta – zložený úrok. Ten je hlavný dôvod prečo Warren Buffet patrí medzi najbohatších ľudí sveta (samozrejme okrem jeho výnimočného talentu) a jeho účinok začína pracovať najmä pri dlhodobom investovaní, stačí sa pozrieť na 2 tabuľky nižšie, kde sú zobrazené prípady A a B.

A – investovaná čiastka 2 500€ ročne, priemerný ročný výnos – 6%
B – investovaná čiastka 2 500€ ročne, priemerný ročný výnos – 10%

Rok012345678910111215202530
A2500530082681141414749182842203126003302133467639406444214973367673105500156121223863
B2500550088001243016423208152564730962368084323850312580946665397817174325297541495982

Ak investor bude investovať v súlade s takýmto plánom, podľa prípadu A bude mať po 30 rokoch jeho investícia hodnotu 223 863 € a v podľa plánu B by bola hodnota investície po 30 rokoch 495 982 €. Pre porovnanie, ak by každý deň týchto 2 500€ iba odkladal, nasporil by iba 75 000 €.

Ak sa Vám zdá, že dosiahnuť priemerný ročný výnos 6% alebo 10% je nereálne, vedzte, že je to úplne reálne a netreba na to žiadne špeciálne zručnosti. Najznámejší akciový index na svete – S&P 500 je na trhu už 64 rokov a priemerný ročný výnos je nad úrovňou 7,5% a za posledných 26 rokov mierne presahuje 11,5%. Technologický akciový index Nasdaq Composite za rovnaký čas rástol dokonca mierne rýchlejším tempom.

Druhy investície

Veríme, že v predošlej kapitole sme zhrnuli dostatok faktov prečo by mal každý človek investovať. Ak teda začínate rozmýšľať nad tým, že by ste aj vy investovali, treba sa rozhodnúť kam svoje peniaze vložíte. Možností je mnoho a my sa pozrieme na tie rôzne druhy investície, resp. odlišné investičné aktíva.

Akcie

Akcie sú cenné papiere, ktoré oprávňujú ich majiteľa podieľať sa na zisku, riadení a likvidačnom zostatku spoločnosti. V praxi to znamená, že investor, ktorý kúpi akcie nejakej spoločnosti, povedzme Apple, sa stáva jedným z jej majiteľov a má teda právo i na tú časť zisku, ktorú sa manažment rozhodne vyplatiť akcionárom (dividenda). Investor môže na akciách zarobiť alebo prerobiť v závislosti od pohybu ceny akcií na burze. Pohyb ceny akcií určuje trhový mechanizmus, čiže dopyt a ponuka, čo znamená, že ak budú ľudia ochotní platiť za jej akciu čoraz viac peňazí a pritom za túto cenu ich aktuálni držitelia akcií nebudú ochotní predať, cena sa zvýši a naopak.

Historicky sú akcie jednou z najpopulárnejších (aj keď na Slovensku veľmi nie) a zároveň najvýnosnejších metód investovania. Investovanie do akcií prináša investorom vysoký zisk pri relatívne vysokom riziku a vysokej likvidite. Vysoké riziko pri investovaní do akcií však platí najmä pre krátkodobý horizont a špekulatívne obchodovanie. Z dlhodobého hľadiska možno považovať akcie za bezpečné. Akciový index S&P 500 pomerne presne odráža výkonnosť samotného akciového trhu, jeho vývoj je zobrazený na grafe nižšie. V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac o investovaní do akcií, prečítajte si náš článok: Ako kúpiť akcie v roku 2021


Podielové fondy a ETF fondy

ETF fondy podielové fondy sú si v mnohom podobné, avšak z celkového hľadiska jednoznačne lepšie vychádzajú ETF fondy. V posledných rokoch zažívame nástup ETF, keď investovanie touto formou odporúča mnoho odborníkov. Za najlepšiu formu investovania z hľadiska pomeru výnosu a rizika ju považujeme aj my.

ETF je skratka pre anglický pojem “Exchange traded funds”, pričom predstavujú na burze obchodované fondy a obchodujú sa podobne ako akcie jednotlivých spoločností. Najväčšou výhodou ETF je jednoduchá a lacná diverzifikácia Vášho investičného portfólia, pretože tieto ETF sa spravidla skladajú z desiatok akcií rôznych spoločností a tým pádom nemusíte investovať do každej jednej akcie zvlášť. Ďalšou veľkou výhodou sú nízke poplatky.

Na obrázku nižšie je vysvetlené ako ETF fondy fungujú. Povedzme, že sa ETF skladá zo 4 akcií: Coca-Cola, Spotify, Amazon a Twitter a každá akcia má vo fonde rovnakú váhu – 25% a teda dokopy tieto 4 akcie nám vytvárajú 1 akciu / časť ETF fondu. (V skutočnosti sú v ETF desiatky akcií a s rôznymi váhami).

Akcie štyroch spoločností sa pohybujú na burze rôzne v závislosti podľa toho aké sú populárne a podľa toho ako sa daným firmám v praxi darí. Povedzme, že akcie Coca-Coly poklesli a sú v mínuse o 5€, akcie Twitteru poklesli o 10€, ale akcie Spotify a Amazon stúpli o 15€, resp. 20€. Potom pohyb 1 akcie ETF fondu bude tvoriť obyčajný súčet pohybu týchto akcií, z ktorých sa ETF skladá.

ETF fondy
Investovanie do ETF fondov

Na rozdiel od ETF fondov sa podielové fondy neobchodujú na burze, ale sú typickým produktom ponúkaným finančnými poradcami, sprostredkovateľmi či bankami. S určitosťou možno povedať, že je lepšie investovať do podielových fondov ako neinvestovať vôbec, avšak v porovnaní s ETF fondami vychádzajú určite horšie.

Najväčšími nevýhodami podielových fondov sú vysoké poplatky ako aj automatické zdaňovanie výnosov správcovskou spoločnosťou. Tým, že ETF fondy sú brané v podstate ako akcie, pri ich držaní viac ako 1 rok, sú akcie aj ETF fondy oslobodené od zdaňovania. V prípade, že chcete vedieť viac o ETF fondoch, prečítajte si náš kompletný článok na túto tému: Čo sú ETF fondy? Kompletný sprievodca investovania do ETF.

Dlhopisy

Ďalšou možnosťou investovania sú dlhopisy, resp. obligácie. Nákup dlhopisu predstavuje pri akciách ďalšiu formu kapitálovej investície. Na rozdiel od akcií však nevkladáte svoj kapitál do firmy a nestávate sa jej čiastočným majiteľom, ale jej svoj kapitál požičiavate a stávate sa teda jej veriteľom. Za to, že ste poskytli spoločnosti (alebo štátu, mestu, firme či inému subjektu) svoj kapitál získavate vopred stanovený výnos, ktorý sa pohybuje v závislosti od rizika daného subjektu.

Spravidla dlhopisy bezpečných štátov (Nemecko, Slovensko,…) prinášajú iba veľmi nízky výnos (do 1%), avšak rôzne korporátne dlhopisy môžu investorovi priniesť aj výnos vyšší ako 6 či 7%. Investovanie do dlhopisov sa vo všeobecnosti považuje skôr za nízko rizikové s priemernou výškou výnosu (priemer 4 až 5%), avšak rovnako ako pri akciách a aj ďalších druhoch investícií vždy ide skôr o to čo kúpite a nie o to aký druh investičného aktíva kúpite.

Pre príklad akcie sú považované za rizikovejšie ako dlhopisy, avšak investícia do spoločnosti Apple prináša väčšiu stabilitu i výnos ako nákup dlhopisu krajín ako je napr. Venezuela. Naopak dlhopis Nemecka prináša výrazne vyššiu bezpečnosť ako nákup akcií nejakého genetického startupu.

Nehnuteľnosti

Jednoznačne najobľúbenejšia forma investície Slovákov a podľa mnohých jediná cesta k bohatstvu. Nehnuteľnosti skutočne prinášajú svojim majiteľom v priemere vysoký výnos a zároveň najväčšiu ochranu kapitálu. Z hľadiska výnosnosti v priemere nedosahujú výnosnosť akciového trhu, avšak v porovnaní s ním nemajú také výkyvy a sú bezpečnejšie. Nevýhodou nehnuteľností je ich dostupnosť, keďže na získanie vlastného bytu či pozemku potrebujete desiatky až stovky tisíc eur, kdežto na nákup iných foriem investície Vám stačí desiatky eur.

Komodity

Komoditou je zvyčajne prírodný zdroj, ktorý môže byť ďalej spracovaný a predaný. Medzi komodity sa radia rôzne poľnohospodárske suroviny, kovy, energetické zdroje či horniny, pričom tými najznámejšími a najobchodovanejšími sú zlato a ropa. Investovať do komodít možno prostredníctvom futures kontraktov či CFD.

Komoditný trh je vo svojej podstate jedinečný a investori, ktorí na ňom pôsobia sú skôr obchodníci, ktorí obchodujú na základe vývoja cien jednotlivých komodít na trhu. Nejde o investovanie v pravom zmysle slova ako pri akciách, kedy sa človek stane majiteľom nejakej spoločnosti a participuje na ich raste aj desiatky rokov. Z hľadiska výnosu môže komoditný trh predstavovať pre obchodníka možnosť na vysoké výnosy, avšak zároveň patrí medzi tie najrizikovejšie.

Kryptomeny

Pre Slovákov aktuálne druhá najpopulárnejšia možnosť investovania sú kryptomeny. Zatiaľ čo obyvatelia Západnej Európy či USA majú jednoznačne najväčšie množstvo investovaného kapitálu v akciách firiem, Slováci vkladajú svoj kapitál do nehnuteľností a kryptomien. Ak investovanie do komodít sme označili skôr za obchodovanie, tak potom investovanie do kryptomien musíme označiť za špekulovanie.

Dnes pravdepodobne každý počul o kryptomenách Bitcoin alebo Ethereum, ale čo sú to tie kryptomeny? Kryptomeny predstavujú prostriedok výmeny, ktorý je digitálny, šifrovaný a decentralizovaný. Na rozdiel od klasických fiat mien neexistuje žiadny ústredný orgán, ktorý by spravoval a udržiaval ich hodnotu. Napriek tomu, že rôzne významné firmy ako Visa, Mastercard, Tesla či Square začínajú niektoré kryptomeny akceptovať, mnoho investičných ikon (medzi nimi aj Warren Buffet) a zároveň štátov ich stále odmieta.

kryptomeny
Investovanie do kryptomien je medzi Slovákmi extrémne populárne

Ak možno považovať posledných pár rokov, v ktorých kryptomeny vznikli za referenčné, ponúka takáto možnosť najvyššiu možnú mieru zisku, ale pri jednoznačne najvyššom riziku. Negatívom sú najmä fakty, že kryptomeny v podstate nič nevytvárajú (na rozdiel od akcií, dlhopisov,…) a to, že potenciálne môžu zobrať štátom z rúk možnosť ovplyvňovania hospodárskej nálady prostredníctvom riadenia ponuky peňazí v ekonomike.

Forex

Forex je tiež známy ako FX alebo menový trh. Ide o najväčší trh na svete, kde sa jedna mena vymieňa za druhú za dohodnutú cenu, pričom tento trh je necentralizovaný, čiže obchodovanie neprebieha pod dohľadom burzy. Forex podobne ako komoditný trh predstavuje skôr obchodovanie ako investovanie, keď obchodníci uskutočňujúci transakcie na trhu vytvárajú predovšetkým krátkodobé obchody.

Opcie

Opcie sú špecializované finančné deriváty, na ktoré je potrebne vyšší počiatočný kapitál, prinášajú vysoké riziko a sú určené tiež skôr pre obchodníkov. Tento finančný inštrument dáva držiteľovi opcie právo na nákup alebo predaj určitého aktíva (akcie, meny, komodít,…) k určitému dátumu a za stanovenú cenu. Toto právo však nemusí byť uplatnené. Druhý subjekt – vystaviteľ opcie je v prípade uplatnenia opcie povinný toto aktívum držiteľovi opcie predať. Za možnosť uplatnenia práva oprávnený subjekt zaplatí vystavovateľovi opcie určitú cenu, nazývanú tiež cena opcie alebo opčné prémium.

V praxi to znamená, že ak sa obchodujú akcie Microsoft za cenu $250 za akciu, investor môže nakúpiť opcie na nákup týchto akcií so splatnosťou o 2 mesiace napr. za cenu $260. Ak cena akcie vzrastie na sumu $290 za akciu, obchodník si opciu uplatní a ihneď je v zisku 11,5%. Ak však akcie toľko nevzrastú alebo poklesnú, investor ako držiteľ opcie sa rozhodne neuplatniť danú opciu a jeho jediný náklad je opčné prémium, ktoré musel zaplatiť za nákup opcie.

Cez koho a ako investovať

V prípade, že ste si vybrali pre Vás vhodný druh investície alebo hneď niekoľko foriem investovania, je potrebné si vybrať aj formu ako budete investovať. Možnosť investovania do väčšiny z vyššie spomínaných investičných aktív ponúkajú investiční brokeri, u ktorých je potrebné si zriadiť obchodný účet. Otvorenie takéhoto účtu trvá maximálne niekoľko dní, avšak výber brokera by ste si mali pečlivo premyslieť, pretože mnoho brokerov ponúka iba určité formy investovania, resp. ich poplatky sa výrazne líšia.

Keďže ide o pomerne prácnu robotu, tieto informácie sme získali a spracovali za Vás. V tabuľke nižšie sú zobrazení (podľa nášho názoru) najlepší brokeri, u ktorých si môžete založiť svoj účet. Investovanie a investície

Investovanie v roku 2021 - cez koho investovať, porovnanie brokerov
Porovnanie brokerov 2021

Z hľadiska bežného investora/obchodníka, ktorý chce mať viacero možností a minimálne poplatky sa nám javí najlepšie eToro. Ponúka veľmi jednoduchú a prehľadnú platformu, v podstate bezplatný nákup akcií (existuje iba minimálny spread rovnako ako v prípade xtb či Trading 212) a tiež lacné obchodovanie forexu a kryptomien.

Veľkým plusom je v porovnaní s brokermi xtb a trading 212, ktorí môžu byť pre bežného investora vhodná voľba, že eToro ponúka tzv. sociálne investovanie, čo znamená, že ľudia majú možnosť kopírovať, sledovať či komunikovať s investorskou komunitou. Výhodou je tiež vysoká čiastka pod ochranou v prípade insolventnosti, ale naopak najkritizovanejšou oblasťou je, že platforma eToro podporuje jedinú menu – dolár, čo znamená, že aj európske akcie musí investor nakupovať v dolároch a podstupuje tak menové riziko. Viac informácií na túto tému sme spracovali v našom samostatnom článku: Cez koho investovať? Porovnanie brokerov 2021.

Investovanie cez banky

Investovanie cez banky sme už spomínali pri téme podielových fondov. Rozhodne je to lepšia voľba ako neinvestovať vôbec, avšak kvôli poplatkom sa to jednoducho neoplatí. Ak si založíte u brokera svoj vlastný obchodný účet, je veľká pravdepodobnosť nielenže ušetríte peniaze, ale ich dokážete aj lepšie zhodnotiť. Investovanie a investície

Podľa čoho sa rozhodnúť?

Na koniec ostáva už iba zodpovedať podľa čoho sa rozhodnúť kam investovať. Každý človek je jedinečný z hľadiska averzie voči riziku a každý sa nachádza sa v jedinečnej situácii, pretože hoci má niekto pripravených na investovanie desiatky tisíc eur, iní majú k dispozícií stovky eur.

Pred začatím investovania je potrebné si zvážiť svoju finančnú situáciu, resp. to ako sa zachováte v prípade, že prídu straty a podľa toho sa rozhodnúť. Veríme, že najlepšou voľbou pre bežných ľudí je investovanie do ETF fondov, pričom čím je človek mladší, tým agresívnejšie fondy si môže zvoliť. Pre tých čo si chcú budovať svoje vlastné portfólio odporúčame akcie ako najlepšiu možnosť. Pre obchodníkov, ktorí sú ochotní podstúpiť vysoké riziko pre vysoké výnosy je vhodný komoditný trh, forex alebo opcie, avšak pre úspešne obchodovanie na týchto trhoch je potrebná značná dávka znalostí.

xtb

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno