Daň z akcií a ETF – ako zdaniť príjmy z investovania do cenných papierov v roku 2022

Kompletný postup v oblasti dane z príjmov z investovania do akcií, ETF, podielových fondov a ostatných finančných derivátov.

0
5049

Daň z akcií a ETF –  v tomto článku Vám prinesieme podstatné informácie z oblasti zdaňovania príjmov z investícií do Akcií a ETF. Dane sú súčasťou investovania a treba si uvedomiť, že nesplanie daňovej povinnosti je podľa slovenských zákonov trestným činom. Podmienkou trestnosti tohto činu je úmyselné nezaplatenie splatnej dane vo väčšom rozsahu. Zdaniť sa musia všetky príjmy zo všetkých finančných derivátov, vrátane kryptomien. O zdaňovaní kryptomien si môžete prečítať v článku TU.

Daň z akcií a ETF – Príjmy FO z cenných papierov

Príjmy z predaja cenných papierov zaraďujeme medzi ostatné príjmy  podľa § 8 ods. 1 písm. e)  v tom prípade, ak nejde o príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z kapitálového majetku. Pri predaji cenných papierov sa zdaňuje základ dane. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem z predaja cenných papierov znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Za preukázateľné výdavky sa považuje:

xtb
 • Kúpna cena
 • Zaplatené minuloročné zdravotné odvody
 • Poplatky

Daň z akcií a ETF sa v daňovom priznaní vypĺňa v oddiely VIII. v tabuľke 3 a riadku 5. ako je zobrazené na obrázku.

Daň z akcií a ETF
Daň z akcií a ETF, zdroj: Finančná správa

Z akcií a ETF môžeme rozlišovať dva druhy výnosov:

 • Kapitálové výnosy – rozdiel medzi vyššou predajnou cenou a nákupnou cenou cenného papiera
 • Vyplatený podiel na zisku spoločnosti vo forme dividendy

V prípade dane z príjmov FO z investovania do akcií a ETF v Slovenskej republike existujú dve sadzby dane a to nasledovné:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 eura (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane)
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 eura (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane).
 • Plus ako FO, na základe podania daňového priznania máte povinnosť zaplatiť 14 % odvod do zdravotnej poisťovne.
 • Celkové zdanenie obchodovania na burze u FO je teda 33% resp. 39%.
Daň z akcií, daň z ETF pre FO

Daň z akcií a ETF – príjmy oslobodené od dane

Pokiaľ držíte cenný papier dlhšie ako 1 rok, príjem z takéhoto obchodu nemusíte zdaniť. Podľa § 9 ods. 1 písm k.

Na príjmy z cenných papierov je možné použiť oslobodenie od dane 500 Eur. Podľa § 9 ods. 1 písm i. To znamená, že v prípade že váš zisk bol 1000 Eur, môžete si uplatniť oslobodenie od dane 500 Eur, takže príjem, ktorý bude podliehať zdaneniu bude 1000-500 = 500 Eur. Takže FO bude platiť 19% daň a následne 14% zdravotné odvody len zo sumy 500 Eur.

Daň z dividend

V prípade dividend alebo podielov na zisku sa legislatíva mení najčastejšie, momentálne je zakotvená v § 3 ods. 1 písm. e). Daňový a odvodový režim príjmov z dividend závisí od roku, z ktorého hospodársky výsledok sa rozdeľuje. Od roku 2017 sa opäť na Slovensku platia dane z dividend.

 • V prípade ak nakupujete slovenské cenné papiere je daň z dividend 7%, bez zdravotných odvodov.
 • V prípade že nakupujete zahraničné cenné papiere, tak musíte s brokerom podpísať zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, zaplatená daň v zahraničí sa započítava ako už zaplatená daň (väčšinou je vyššia ako slovenská sadzba, preto sa už na Slovensku potom daň neplatí). Túto zmluvu Vám broker pošle prostredníctvom formulára s názvom W8-BEN. So štátmi, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia je daňová sadzba z dividend 35%.

Daň z cenných papierov – zhrnutie

V nasledujúcom obrázku sa nachádza zhrnutie najpodstatnejších informácií v oblasti zdaňovania príjmov z predaja akcií a ETF pre FO.

Daň z akcii , daň z cenných papierov

Daň z akcií a ETF – Príjmy PO z cenných papierov

V prípade právnickej osoby je zdaňovanie príjmov z cenných papierov totožné ako pri zdaňovaní príjmov z kryptomien. Právnická osoba zo všetkých príjmov teda aj z obchodovania na burze platí daň z príjmu vo výške 15% do výšky príjmov 100 000 Eur, nad túto sumu vo výške 21% .

Právnická osoba na Slovensku neplatí zdravotné odvody a rovnako neplatí ani daň z dividend.

Daň z akcií PO

Z obchodovania na burze je možné vykázať stratu a je ju možné započítať voči ostatným príjmom (ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 2 písm. f) bodu 1. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Úhrnná strata z derivátov nie je daňovým nákladom.

V prípade záujmu o informácie zo sveta akcií, ETF a daňového poradenstva alebo vypracovania daňového priznania kliknite TU. Alebo nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421915846985.

Ak by ste mali záujem ako obchodovať s kryptomenami, akciami ETF a s ostatnými finančnými derivátmi môžete si prečítať článku TU.

Daň z akcií

xtb

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno