CoT report

Cieľom každého obchodníka by mala byť základná znalosť podkladového aktíva alebo trhu, na ktorom obchoduje. Medzitýždenná správa Commitment of Traders (tzv. CoT report) môže byť skvelým nástrojom pre obchodníkov, ktorí chcú vidieť pod ruky veľkým hráčom a učiť sa od nich. Správa je zverejňovaná pravidelne a jej formát je pevne daný, čo vytvára skvelú príležitosť na priebežné generovanie obchodných nápadov.

Hneď na začiatku treba spomenúť, že tieto údaje sú zverejňované iba raz týždenne, a preto je ich využitie pri intradennom obchodovaní pomerne obmedzené. Dáta by nám mali skôr predstaviť akúsi náladu obchodníkov s futures na trhu, z ktorej môžeme odvodiť, aký objem kontraktov jednotlivé obchodné skupiny v uplynulom týždni otvorili či uzavreli. Nemenej zaujímavou informáciou je aj tzv. open interest, ktorý predstavuje ochotu obchodníkov na trhu nechať svoje obchody otvorené. Na základe týchto údajov sa napríklad intradenný obchodník môže rozhodnúť, že bude pre svoje vstupy preferovať iba jeden smer trhu, vyhľadávať primárne vstupy alebo týmto vstupom priradiť vyšší objem či riziko.

CoT report: Spôsob, ako obchodovať ako veľkí hráči?
Zdroj: cftc.gov, webové stránky Commodity Futures Trading Commission.

Rôzne skupiny obchodníkov

Môžeme analyzovať „short“ report, ktorý obsahuje tri hlavné skupiny obchodníkov. Najprv však musíme pochopiť ich zámer pôsobiť na trhu, potom sa ako obchodník môžeme zamerať na ich činnosť. Existuje aj „long“ report, ktorý obsahuje skupiny podrobnejšie — napríklad sú tu obchodníci /brokeri, tí tvoria jednu stranu. Patria sem veľké banky (americké aj neamerické) a obchodníci s cennými papiermi.

Na druhej strane stoja tri hlavné podskupiny, ako sú správcovia aktív a inštitucionálni investori. Pákové fondy, typicky hedžové fondy a rôzne typy správcov peňazí, vrátane registrovaných poradcov pre obchodovanie s komoditami (CTA). Poslednou podskupinou sú ostatní reportujúci, ktorí z definície nespadajú do vyššie uvedených skupín. Všeobecne môžeme pracovať so skupinou „Non-commercials“, ktorý sa tiež nazýva „Large speculators“ alebo veľkí špekulanti – jedná sa o skupinu obchodníkov, ktorí vstupujú na trh s futures s primárnym cieľom profitovať z cenových výkyvov.

Naproti tomu skupina „Commercials“ využíva trh s futures na zabezpečenie proti nepriaznivým cenovým pohybom. Často sa jedná o firmy zastúpené obchodníkmi, ktorí sa priamo podieľajú na podnikaní s daným nástrojom alebo komoditou a prostredníctvom obchodov na trhu zaisťujú svoje plodiny, náklady na dopravu alebo iné náklady spojené s ich podnikaním. To je veľmi dôležitá informácia o podkladovom trhu, najmä pre začínajúcich obchodníkov. Napríklad na americkom trhu s plynom nemusí byť vždy väčšina špekulantov, ktorí sú tu za účelom zisku, ale môžu to byť takzvaní „hedgeri“, ktorí iba kryjú svoje riziká.

Čo sme sa doteraz dozvedeli

  • Správa CoT je správa, ktorú vydáva CFTC – Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures.
  • Zverejňuje sa každý piatok o 15:30 ET (21:30 nášho času) a ukazuje stav pozícií za predchádzajúci utorok.
  • Správa poskytuje informácie o Long a Short pozíciách, množstvo kontraktov a open interest pre hlavné skupiny obchodníkov na trhu s futures.
  • Správa je všetkým k dispozícii na adrese https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm.
CoT report: Spôsob, ako obchodovať ako veľkí hráči?
Zdroj: platforma xStation 5, graf EURUSD dole s histogramom dát COT

Praktické využitie

Aj keď na internete nájdete mnoho uhlov pohľadu na využitie dát CoT, je dobré začať tým, že pochopíte, čo interpretujú a analyzujú jednotlivé skupiny obchodníkov. Aby ste tento článok mohli uchopiť aj prakticky, tu je niekoľko bodov, ktorými môžete začať a ktoré potom budete ďalej rozvíjať.

V prvom rade by si obchodník mal vybrať, ktorú skupinu obchodníkov s futures bude sledovať, čo môže byť pre výsledky rozhodujúce. Každý trh má svoje špecifické pravidlá. Pre nižšie uvedený príklad na menovom páre EURUSD sme zvolili skupinu non-commercials, pretože väčšinová skupina sa primárne zameriava na profit.

CoT sa tak dá použiť ako určitá forma filtra, ktorý pomáha zamerať pozornosť jedným alebo druhým smerom v závislosti od snímky. Čisté kontrakty môžeme vydeliť nulovou líniou, a keď je počet čistých kontraktov väčší ako 0, budeme sledovať primárne nákupné príležitosti a naopak. Môžeme tiež pracovať s extrémami (označené čiernymi obdĺžnikmi), kde môžeme využiť myšlienku „prehriatia trendu“ a tieto extrémy môžu obchodníkovi signalizovať možné predčasné zastavenie alebo dokonca obrat trendu.

Všetky tieto myšlienky je možné rozvíjať rôznymi smermi, dáta CoT sú teda pre traderov skvelým pomocným filtrom. Ich hlavnou funkciou nemá byť označovanie vstupu na trh, ale rozhodne sú jedným zo základných stavebných kameňov analýzy trhového sentimentu.

CoT report: Spôsob, ako obchodovať ako veľkí hráči?
Zdroj: platforma xStation 5, analýza dát COT na páre EURUSD s vyznačenými odľahlými hodnotami.

Ďalšie edukačné a analytické články nájdete na https://www.xtb.com/sk/vzdelavanie
Ďalšie novinky zo sveta investovania

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokAkcie na 10 minút #12 ECB znižuje sadzby, Berkshire odpísal 99,9 % a pozdravujeme Gazprom
Ďalší článokDiverzifikácia: Kľúč k úspešnému investovaniu

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno