Úvod Zaujímavosti Čo je to ESG investovanie a prečo vytvára jedinečnú šancu pre Európu?

Čo je to ESG investovanie a prečo vytvára jedinečnú šancu pre Európu?

Pojem ESG sa v súčasnosti stal jednou z najhorúcejších tém v investičnej komunite a práve Európa je v tejto oblasti lídrom.

0
ESG investovanie

Desiatky až stovky rokov drancovania prírodných zdrojov a životného prostredia za účelom zvýšenia životnej úrovne nás dohnali až ku klimatickej kríze. Teraz sa povedomie ľudí ohľadom potreby zníženia uhlíkovej stopy a emisií rýchlo šíri a dostalo sa taktiež do podnikovej, finančnej a investičnej sféry. Firmy sú ochotné čoraz viac investovať do výskumu a vývoja udržateľných technológií, tie sa následne stávajú lacnejšie a tým lákajú i samotných investorov. ESG investovanie

Najväčšia viditeľná zmena sa odohráva v transformácií automobilového priemyslu smerom k elektromobilite a v energetike, keď čoraz viac sa produkujú využívajú obnoviteľné zdroje (geotermálne, veterné či solárne).

Snaha o zodpovedné a udržateľné podnikanie nielen voči životnému prostrediu, ale aj voči zamestnancom, sociálnej komunite či zákazníkom sa postupom času združila pod termín ESG. Tento termín nadobudol v posledných rokoch v investičnej komunite dôležitosť natoľko, že vznikol pojem ESG investovanie – v súčasnosti najhorúcejšia téma v investovaní.

ESG investovanie

ESG investovanie je pojem, ktorý sa často používa ako synonymum udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania. V podstate zohľadňuje environmentálne, sociálne a firemné faktory riadenia popri tradičných faktoroch finančnej analýzy v procese rozhodovania o investovaní.

Prax ESG investovania sa začala v 60. rokoch 20. storočia ako spoločensky zodpovedné investovanie, keď investori vylučovali zo svojich portfólií akcie firiem alebo celé odvetvia na základe obchodných aktivít, ako je výroba tabaku alebo účasť na juhoafrickom režime apartheidu.

V súčasnosti je oblasť ESG omnoho vyspelejšia a čelí vysokému dopytu investorov po „zodpovednom“ podnikaní. Preto vzniklo v minulých rokoch mnoho fondov, ktoré investuje práve do takýchto firiem. Tlak na posudzovanie ESG faktorov stúpol natoľko, že mnohé spoločnosti zaraďujú svoj vplyv a novinky v tejto oblasti do svojich pravidelných kvartálnych výsledkov, kde sa môžu investori dozvedieť o udržateľných iniciatívach podniku viac.

Vďaka ľahko dostupným informáciám môžete zaradiť ESG faktor do svojho investičného rozhodovania aj vy, resp. môžete investovať do fondov, ktoré sa zameriavajú práve na spoločnosti s vysokým ESG ratingom. Ak ste si všimli v našich posledných článkoch o ETF fondoch zaraďujeme ku každému fondu aj jeho rating od MSCI.

3 kľúčové faktory ESG

  • Enviromentálne faktory (E): Skúmajú aký vplyv má spoločnosť na životné prostredie? Posudzujú uhlíkovú stopu firmy, využívanie obnoviteľnej energie, recykláciu, energickú efektivitu, mieru toxických chemikálií zapojených do jej výrobných procesov či snahu manažmentu o udržateľnosť v rámci jej dodávateľského reťazca.
  • Sociálne faktory (S): Posudzujú ako podnik vylepšuje sociálne dopady na svojich zamestnancov, zákazníkov ako aj širšiu komunitu. Zameriavajú sa na rovnosť (pohlavnú, rasovú, vekovú, náboženskú), pracovné podmienky, vzťahy na pracovisku, zodpovednosť voči zákazníkom, ochranu zamestnancov a podporu marginalizovaných skupín a komunitných programov.
  • Firemné faktory riadenia (G): Skúmajú či je riadenie podniku transparentné, etické, nezávislé, ale aj odmeňovanie exekutívy (napr. či nie je prehnané na úkor akcionárov) a jej diverzitu.

Udržateľné investovanie na vzostupe

Podľa správy US SIF (Asociácia pre udržateľné a zodpovedné investície) z roku 2018 sa hodnota spravovaných amerických aktív, ktoré integrujú faktory SRI alebo ESG, zvýšila od roku 2016 o 38% na 12 biliónov dolárov. Tieto aktíva predstavovali 26% z celkových spravovaných aktív (1 $ z každých 4 $) v USA. Pre porovnanie, keď asociácia prvýkrát merala hodnotu spravovaných aktív zameraných na ESG v roku 1995, bolo to 639 miliárd dolárov. Tento segment investičného trhu sa teda za 23 rokov zvýšil 18-násobne.

Rastúci záujem investorov o túto oblasť podčiarkuje tiež fakt, že v roku 2020 stúpli spravované aktíva v hodnote priamych ESG fondoch o 50% na 1,7 bilióna dolárov. Ako uvádza Morningstar, v prvom štvrťroku 2020 naliali investori rekordných 45,76 miliárd dolárov do fondov, ktoré investujú v súlade s environmentálnymi, sociálnymi a správnymi postupmi. To predstavuje cca 12% celkovo investovaných prostriedkov do všetkých fondov za toto obdobie.

Zdroj obrázku: Credit Suisse

Európa ako jasný líder

S určitosťou môžeme konštatovať, že Európa prehráva konkurenčný boj v technológiách nového tisícročia proti USA, ale aj proti Číne. Nevznikol tu žiaden Google, Amazon, Facebook, Netflix ani Apple. Ostali nám skôr tradičné odvetvia priemyslu, avšak práve rastúci trh čistých technológií môže vrátiť Európe stratený lesk. Vďaka prísnym enviromentálnym reguláciám a tlakom zo strany EÚ sa jej členské štáty a spoločnosti vydali cestou vývoja a výskumu obnoviteľnej energie, ktorá spravila z Európy lídra na trhu. Potvrdzuje to i obrázok vyššie, kde možno vidieť, že prvom štvrťroku 2020 až 72% investovaného kapitálu do ESG fondov skončilo v EÚ.

Európa je momentálne domovom takmer 77 percent všetkých aktív podielových fondov zameraných na ESG investovanie, pričom 8 z 10 najväčších spoločností z hľadiska trhovej kapitalizácie zaoberajúcich sa čistou energiou sa nachádza na „starom kontinente“. Prechod na obnoviteľné zdroje je natoľko rozbehnutý, že v roku 2020 bola kombinovaná trhová hodnota piatich najväčších európskych firiem zameraných na fosílnu energiu menší ako päť najväčších európskych spoločností na výrobu obnoviteľnej energie. Politika EÚ tlačí taktiež na oblasť vývoja batérií. Ich produkcia by mala do roku 2025 vzrásť takmer 30-násobne, zatiaľ čo ambiciózne politiky v oblasti vodíka sú hnacou silou aj pri transformácii pôvodného chemického priemyslu.

ESG je odvetvie, ktoré Európe ponúka možnosť opäť stať sa silným hráčom v technológiách novej generácie a profitovať z niečoho čo je aj tak nevyhnutné, pretože ochrana životného prostredia nevyhnutná je. ESG investovanie

Ďalšie návody a tipy

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno

Exit mobile version