Splunk a Big Data

Žijeme v ére, kedy nás zaťažuje práca čoraz menej a namiesto nás nastupujú roboty, stroje, aplikácie a iné technológie. Výsledkom toho je stále väčšie množstvo dát a tieto dáta sa stávajú pre firmy kľúčové z hľadiska ďalšieho rozhodovania. Avšak iba v prípade, že s nimi vedia pracovať. Vo všeobecnosti sa aktuálne považuje oblasť dát za jednu z najperspektívnejších oblastí na trhu. Akcie Splunk

Americká spoločnosť Splunk poskytuje softvér na analýzu dát pre kritické potreby ako je kybernetická bezpečnosť a monitorovanie IT infraštruktúry. V podstate teda technológia Splunk získava v reálnom čase údaje z desiatok, stoviek či tisíciek zariadení a vizualizuje ich do zrozumiteľných dátových blokov či grafov, s ktorými možno ďalej pracovať. Táto oblasť získava čoraz väčší význam vďaka rozširovaniu technológií strojového učenia, internetu vecí – IoT či umelej inteligencie a možno ju zaradiť pod trh s názvom „Big Data.“

Na trhu Big Data je Splunk jeden z hlavných hráčov, pričom pre lepšiu predstavu jeho potenciálu pridávame informáciu, že v roku 2019 jeho veľkosť predstavovala 41,3 miliardy dolárov a do roku 2027 by mala vzrásť až na 116,1 miliardy dolárov.

Historický rast

Ako sa rozvíjal trhu, tak sa rozvíjal a rástol aj Splunk. Za posledných 10 rokov sa firme podarilo tržby znásobiť viac ako 18 násobne, pričom s výnimkou posledného roku (2021 preto, lebo účtovný rok nie je kalendárny, ale hospodársky a končí v januári) rástli výnosy ročným tempom vždy vyšším ako +30% ročne. Akcie Splunk

Akcie Splunk rast tržieb za 10 rokov
Vývoj tržieb spoločnosti Splunk za 10 rokov

Za toto obdobie sa však podniku napriek výbornej expanzii nepodarilo ani raz dosiahnuť zisk, ale bol aspoň schopný generovať pozitívny cashflow. Až do hospodárskeho roku 2020. V posledných 3 rokoch sa totiž mnohé softvérové firmy museli prispôsobiť novému trendu – SaaS modelu a prechodu ku cloudu, aby mohli ostať konkurencieschopné.

To je aj dôvod, prečo po dvojciferných mierach rastu prišiel zrazu v roku 2021 pokles výnosov o -5%. Prechod na nový model býva v mnohých prípadoch bolestivý, keďže ich sprevádzajú nižšie príjmy a naopak zvýšené výdavky a týmto problémom sa nevyhol ani Splunk. Práve transformácia biznisu bude z hľadiska budúcnosti pre firmu kľúčová a my sa nižšie pozrieme aj na to v akom štádiu sa tento prechod nachádza.

Akcie Splunk

Avšak ešte predtým sa pozrieme na to, aký vplyv mali tieto skutočnosti na akcie Splunk. Tie od roku 2012 z ceny $17, na ktorej debutovali na burze postupne s mnohými výkyvmi stúpli až na cenu $226 v roku 2020. Akcie teda celkom logicky odzrkadľovali vývoj a rast spoločnosti, avšak prechod ku cloudu a predplatnému modelu nebol bolestivý iba pre samotnú firmu, ale aj pre jej akcionárov.


Akcie Splunk sa totiž od svojej najvyššej úrovne z leta minulého roka prepadli už o viac ako -50%, keďže investori sa boja či sa podnik vráti na rastovú trajektóriu a či nebude model SaaS nákladovo náročnejší, čo by znamenalo, že zisk sa nemusí dostaviť v dohľadnej dobe, resp. v horšom prípade dokonca nikdy.

Už keď to vyzeralo, že cena akcií sa začína spamätávať a mierne stúpať na stratené pozície, spoločnosť zverejnila svoje kvartálne výsledky za prvý štvrťrok 2022. Hoci celkové výnosy medziročne stúpli o +16%, strata bola väčšia ako sa očakávalo, čo spôsobilo ďalší pokles akcií o -11%.

Transformácia biznisu

Ako sme už načrtli, problémy s poklesom príjmov, hotovostných tokov ako aj samotných akcií sú spôsobené transformáciou biznisu. Preto je to aktuálne hlavná téma, na ktorú sa musia investori pri zvažovaní kúpy akcie Splunk pozerať. Manažmenty softvérových firiem sa transformujú na cloudové spoločnosti z niekoľkých dôvodov, pričom medzi ten pravdepodobne najdôležitejší je ten, že cloud umožňuje zákazníkom prístup k údajom spoločnosti z akéhokoľvek miesta a zariadenia, kde majú prístup k internetu bez inštalácie softvéru.

Taktiež má vďaka nim manažment stabilnejší a viac predvídateľný model príjmov, keďže zákazníci neplatia jednorázovo doživotnú licenciu za vysoký poplatok, ale platia menšie čiastky, avšak po celú dobu využívania služieb. Pre Splunk bol prechod na cloud nevyhnutnosťou, poďme sa teda pozrieť v akej fáze sa nachádza.

RokQ1 2022PodielQ1 2021Podiel
Licencie (mil. $)143,2828,54%148,38534,18%
Cloudové služby (mil. $)193,9638,63%112,15225,84%
Údržba a služby (mil. $)164,81232,83%173,54040,00%
Celkové výnosy (mil. $)502,05434,08
Zdrojové údaje: Q1 22 Earnings Release

Podľa údajov to vyzerá, že sa spoločnosť opäť vracia k rastu, keď v prvom kvartáli 2022 zaznamenala o +16% väčšie tržby ako za rovnaké obdobie pred rokom. To je potešiteľný fakt, avšak dôležitejšiu informáciu obsahuje tabuľka z hľadiska pôvodu týchto príjmov. Splunk delí zdroje výnosov do 3 kategórií: doživotné licencie, cloud a poplatky za údržbu a ďalšie služby.

Zatiaľ čo ešte v prvom štvrťroku 2021 tvorili výnosy z predaja licencií viac ako 34% podiel, aktuálne je to už iba 28,5%. Naopak podiel príjmov z cloudových služieb sa zvýšil z 25,8% na 38,6%. Tieto nožnice sa budú v ďalších kvartáloch ešte viac roztvárať. Potvrdilo to aj vedenie spoločnosti, ktoré informovalo, že viac ako 50% ďalších objednávok už prichádza na cloudové služby. Transformácia teda ešte nie je úplne na konci, avšak je vo veľmi pokročilom štádiu, čo akciové trhy možno úplne neocenili.

Splunk rast príjmov z cloudu
Zdroj: Q1 22 Presentation

Za pozitívum určite možno pokladať tiež tempo akým sa transformácia uskutočňuje. Na grafoch vyššie sú uvedené výnosy z poskytovania cloudových služieb v posledných kvartáloch a rokoch či ich medziročné rasty. Záujem zákazníkov potvrdzujú taktiež grafy nižšie zobrazujúce počet zákazníkov, ktorí generujú ročné výnosy vo výške viac ako 1 milión dolárov celkovo a 1 milión dolárov z cloudu za posledné kvartály.

Splunk sa dnes môže pochváliť už 537 spoločnosťami, ktoré platia v súhrne ročne viac ako milión dolárov a miera rastu dosahuje opäť výborné úrovne, keď v rovnakom čase pred rokom to bolo iba 369 spoločností. O tom ako rýchlo si zákazníci s výdavkami presahujúcimi milión dolárov osvojujú cloud opäť dobre ilustruje fakt, že ich počet sa za rok v podstate zdvojnásobil.

splunk 3
Zdroj: Q1 22 Presentation

Tieto údaje informácie poskytnuté manažmentom firmy môžu vyvolávať medzi investormi optimizmus, avšak vrásky im robí momentálne rentabilita. Ako sme vyššie spomínali Splunk v poslednom štvrťroku zaznamenal výrazne vyššiu stratu ako očakávali analytici, keď predpokladali stratu -$0,70, avšak v skutočnosti firma dosiahla upravenú čistú stratu -$0,91 na akciu. To bolo spôsobené tým, že príjmy z cloudu mali výrazne vyšší podiel na celkových príjmoch, keďže na nich má podnik zatiaľ nižšiu ziskovú maržu.

Tu vidíme najväčší kameň úrazu. Wall Street očakáva významnejší rast hrubej ziskovej marže ako momentálne Splunk dosahuje. Za obdobie zhruba 2 rokov sa firme podarilo zvýšiť túto maržu z hodnoty 53% iba na 60,3% a za posledný rok iba o 1,4 percentuálneho bodu.

Ukazovatele a analytici

Problém pre Splunk vytvára jednoznačne aj konkurencia. Na rýchlo rastúcom dátovom trhu možno očakávať nové technológie a nových hráčov, pričom už teraz na ňom pôsobia významní konkurenti ako sú firmy Datadog, Dynatrace či Elastic.

FirmaSplunkDatadogDynatraceElastic
Kapitalizácia (mld. $)18,9627,9514,6412,00
Výnosy (mil. $)2 229603703608
P/S8,1441,8121,0219,03
P/B15,2233,1613,126,42
EV/revenue8,5640,5420,9719,12

Na základe údajov z tabuľky vyššie, kde porovnávame jednotlivých konkurentov možno vidieť, že akcie Splunk sa javia jednoznačne najlacnejšie. Zatiaľ čo pri ostatných firmách sú investori ochotní platiť od 19 do 42 dolárov za 1 dolár tržieb, pri Splunku je to iba 8 dolárov. Ostatné ukazovatele podotýkajú na to isté a to napriek tomu, že generuje najvyššie tržby.

Akcie Splunku teda skutočne vyzerajú byť v porovnaní s konkurenciou lacno, avšak skôr negatívne pocity mali z posledných štvrťročných výsledkov spoločnosti aj analytici. Morgan Stanley znížila svoj cenový výhľad pre akcie Splunk zo $160 na $150 na akciu, Barclays z $206 na $170, BMO Capital Markets zo $150 na $144 a Citigroup ponechal cenový cieľ na $170.

Zhodnotenie

Hoci viacerí analytici znížili svoje cenové ratingy pre akcie Splunk, stále sa nachádzajú od +25% do +48% vyššie ako je ich súčasná cena. Vedenie firmy je viac optimistické a očakáva, že jej ročné opakovateľné príjmy (ARR) budú rásť v priemere +40% za rok a v roku 2023 by mali dosiahnuť úroveň 4,61 miliardy dolárov. Zároveň predpokladá, že v tomto roku dosiahne pozitívny operatívny cashflow vo výške 1 miliardy dolárov.

Ak sa to Splunku skutočné podarí, jeho akcie by sa pri nemennej cene obchodovali za zhruba 19 násobok operatívneho cashflowu, čo je pre rastovú spoločnosť výborná hodnota.

My predpokladáme, že by mohol dokončiť svoju transformáciu o približne 1 rok a so zlepšujúcimi sa číslami rastu by mohli akcie Splunk pútať opäť väčšiu pozornosť. Bude to však tiež záležať od toho ako dokáže firma zvýšiť svoje ziskové marže. Veľkou nevýhodou spoločnosti sú pravidelné veľmi vysoké výdavky na akciové kompenzácie, ktoré pravidelne riedia podiel akcionárov.

Splunk síce nie je žiadna stávka na istotu, avšak ak sa to spoločnosti podarí, môžete sa tešiť v budúcnosti na veľmi zaujímavé výnosy.

Pozri tiež:

Analýza akcie LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessey
Analýza akcie Just Eat – výborný rast a smelé plány do roku 2021
Analýza akcie Uber, potvrdí firma svoj potenciál?
Analýza akcie Beyond Meat – stravovanie 21. storočia?
Analýza akcie Disney pre rok 2021 – čo všetko patrí pod ikonickú značku?
Analýza akcie IBM: Ako spoločnosť zarába peniaze?
Analýza akcie Adobe
Analýza akcie Box 2021 – technologický líder mimo radarov Wall Street
Analýza akcie Booking: Oplatí sa kúpiť akcie firmy v roku 2021?
Analýza akcie iRobot. Roboty pre 21. storočie?
3 dôkazy o tom, že akcie SAP sú podhodnotené
Analýza akcie Nikola – spľasnutie ďalšej investičnej bubliny?

xtb
xtb
Predchádzajúci článokAkcie Biogen v pluse o 38%, firma získala povolenie na nový liek proti Alzheimeru
Ďalší článokAkcie fintech startupu Marqeta sa začnú obchodovať na burze už dnes
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno