Skyworks Solutions

Každá elektronika či technológia, ktorá využíva pre pripojenie či komunikáciu cez WiFi, Bluetooth, rádio frekvencie, NFC a ďalšie, je poháňaná čipmi. Práve v tejto oblasti pôsobí spoločnosť Skyworks Solutions, jeden z lídrov vo vývoji čipov a polovodičov zameraných na konektivitu a komunikáciu. Skyworks dodáva svoje produkty ako čipy pre 5G, výkonné zosilňovače, filtre, prepínače, moduly podporujúce bezdrôtové prenosy, atď. primárne pre výrobcov smatfónov a konkrétne predovšetkým pre Apple. V menšej miere sú čipy od Skyworks dodávané aj do leteckého a výrobného priemyslu. Akcie Skyworks

Minuloročnou akvizíciou spoločnosti I&A Sillicon Labs spoločnosť dokázala diverzifikovať svoje príjmy a produktové portfólio a tým získala aj mnoho zákazníkov v rámci automobilového priemyslu. Medzi zákazníkov spoločnosti patria okrem Apple aj spoločnosti IBM, Texas Instruments, Cisco, Boeing Tesla, Audi, Volkswagen, Toyota, Hyundai, General Motors, Ford, Mercedes, Amazon, Google či Microsoft.

Dekády vzostupu

Spoločnosť Skyworks Solutions bola založená v USA v roku 2002 a za dve dekády sa stala multimiliardovou z hľadiska trhovej hodnoty, ale aj ročných príjmov. Ťažila pritom z rozmachu mobilnej komunikácie, smartfónov, tabletov či notebookov.

Rok2021202020192018201720162015201420132012
Tržby (MLD. $)5,113,363,383,873,653,293,262,291,791,57
Zisk (MLD. $)1,500,810,850,921,011,000,800,460,280,20
Analýza akcie Skyworks Solutions, vývoj tržieb a zisku; zdrojové údaje: Macrotrends.net

Podniku za posledných 10 rokov vzrástli tržby viac ako trojnásobne z 1,57 na 5,11 miliardy dolárov a čistý zisk z 200 miliónov na 1,5 miliardy dolárov, čo predstavuje 7,5 násobný nárast. V roku 2019 a 2020 boli príjmy Skyworks negatívne ovplyvnené obchodnou vojnou medzi USA a Čínou, v dôsledku ktorej firma prestala dodávať svoje čipy pre Huawei. Ten bol v tom čase druhým najväčším zákazníkom spoločnosti s 10 % podielom na celkových príjmoch.

Ďalší potenciál pred sebou

Hoci sa v ďalších rokoch neočakáva významný vzostup odvetvia smartfónov či tabletov, ba podľa analytikov skôr práve naopak, rozmach podnikania môžu potiahnuť iné trhové sily. Manažment spoločnosti verí, že ďalším zdrojom rastu bude internet vecí a nové nastupujúce technológie.

Analýza akcie Skyworks

Internet vecí (IoT) predstavuje technológiu, v rámci ktorej dokážu nezávislé zariadenia vzájomne komunikovať vďaka pripojeniu. Typickým príkladom môže byť prepojenie smartfónu s robotickým vysávačom, inteligentnými hodinkami, s alarmom, autom, svetlami v domácnosti, atď. Svoje zariadenia tak dnes ľudia môžu kontrolovať a používať aj keď sú na úplne inom mieste a vydávať im patričné úlohy. Tieto prepojenie poháňajú práve čipy, ktoré vyvíja Skyworks.

S postupnou digitalizáciou sa však objavujú aj ďalšie príležitosti. Veľký nástup by malo zažiť metaverzum, resp. virtuálna realita, ktorá bude potrebovať na komunikáciu rôzne „headsety“ či inteligentné okuliare. Tento trh by mal rásť priemerným ročným tempom 63 %. S rozmachom elektromobility a autonómneho riadenia sa výrazne digitalizujú aj samotné vozidlá, ktoré sú stále viac prepojené či už s mobilmi alebo priamo s automobilkou, aby im bolo umožnené posielať dáta a aktualizovať systém. Podľa Skyworks už dnes 50 % predaných automobilov je prepojených a do roku 2030 by mal ich podiel stúpnuť na 90 %.

Ďalšími nastupujúcimi technológiami, z ktorých by mal benefitovať Skyworks sú umelá inteligencia, strojové učenie, robotika, inteligentné mestá či 5G.

image 6

Práve technológia 5G by mala mať veľký vplyv na smerovanie celého trhu. Rýchlosť a vlastnosti pripojenia by mali umožniť jej nové využitie a potenciálne aj vznik úplne nových trhov. Skyworks pritom očakáva, že vďaka nástupu 5G sa jeho potencionálny trh zdvojnásobí. Prečo má 5G tak veľký potenciál ukazuje aj obrázok nižšie. Zatiaľ čo staršie mobily využívali iba niekoľko produktov v nízkych cenových hodnotách, s vyššou výkonnosťou zariadení sa pridívalo aj potrebné množstvo produktov s vyššími cenovkami.

Podľa vlastných slov spoločnosti by malo do roku 2025 až 30 % svetových prepojení využívať technológiu 5G, pričom tento podiel by sa mal zvýšiť až na 65 % v roku 2030.

skyworks

Schopný manažment, silná súvaha a výborná rentabilita

Minulý vývoj a ďalší potenciál spoločnosti nie sú jedinými vecami, ktoré sa nám na Skyworks Solutions páčia. Podnik je vedený veľmi schopným manažmentom, ktorý má jasnú víziu a stratégiu. V minulosti bol viackrát ocenený (viď vybrané ocenenia nižšie) a zároveň je orientovaný na akcionárov, o čom svedčí nielen rastúce tržby a zisky, ale aj dividendy a odkupy akcií.

  • Sky5® Named “Commercial 5G Solution of the Year” (2019)
  • IoT Breakthrough Awards (2019)
  • The Wall Street Journal’s Management Top 250 (129 – 2018)
  • Forbes Top 100 Digital Companies (2018)
  • Forbes‘ America’s Top Public Companies (2017)
  • Fortune 100 Fastest Growing Companies (2017)

Predstavenstvo spoločnosti zvýšilo v uplynulom štvrťroku dividendu na $0,62 za akciu, pričom išlo už o 8. rok v rade, kedy bola dividenda zvýšená. V súčasnosti predstavuje ročný dividendový výnos akcií Skyworks 2,21 %. Pozitívom sú aj pravidelné odkupy akcií, vďaka ktorým sa počet akcií na trhu od roku 2015 do súčasnosti znížil zo 195 miliónov na 161,5 milióna. To znamená, že zisk na 1 akciu (EPS) rastie rýchlejšie ako samotný čistý zisk podniku.

Skyworks dokázal výborný historický rast, rastúce dividendy a odkupy akcií financovať bez akéhokoľvek dlhu. Prvý dlh a to iba vo výške 2,1 miliardy dolárov spoločnosť evidovala až v minulom roku. Prostredníctvom tohto dlhu firma financovala spomínanú akvizíciu I&A Sillicon Labs za 2,75 miliardy dolárov. Vďaka relatívne nízkemu dlhu a silnému generovaniu hotovostných tokov, je Skyworks v dobrej finančnej kondícii.

Ukazovateľ2018201920202021
Gross Margin50,4%47,5%48,1%49,2%
Operating Margin34,1%28,2%26,6%31,6%
Net Margin23,7%25,3%24,3%29,3%
FCF Margin21,7 %22,4 %28,5 %22,2 %
ROIC27,3%26,1%22,7%42,7%
ROE22,4%20,7%19,6%29,9%
ROA19,0%17,6%16,0%20,0%
Analýza akcie Skyworks Solutions – ukazovatele rentability

Ďalším pozitívom je prvotriedna rentabilita. Podnik operuje s veľmi silnými ziskovými maržami a vysokou rentabilitou investovaného kapitálu (ROIC), vlastného imania (ROE) a aktív (ROA). Tieto hodnoty vysoko prevyšujú hodnoty dosahované konkurenciou s výnimkou spoločnosti Qualcomm, ktorej hodnoty sú v podstate identické.

Manažment pri prezentácií investorom zverejnil aj svoj dlhodobý cieľový model, podľa ktorého by mali nielen rásť príjmy spoločnosti, ale aj jej ziskové marže. Na základe reálne dosiahnutých čísel v rokoch 2018 až 2021 má Skyworks ešte dostatok priestoru na zlepšovanie a dosiahnutie vytýčených cieľov.

image 7

Slabé stránky a recesia

Tak ako sa nám mnoho vecí na spoločnosti Skyworks páči, existujú aj také, ktoré krotia náš optimizmus. Snáď najväčším problémom je diverzifikácia príjmov. V roku 2021 až 59 % celkových tržieb pochádzalo iba od jediného zákazníka – od Apple. Podnikanie firmy je tak veľmi silno späté s jedinou firmou a hoci si úprimne môžeme povedať, že len ťažko očakávať výraznejšie problémy z hľadiska dopytu po produktoch Apple, problémy môžu tkvieť inde.

V posledných rokoch sa relatívne hlasno špekuluje o tom, že Apple sa bude čoraz viac sústrediť na vývoj vlastných čipov. Ako Skyworks, tak aj Apple upokojovali, že by malo ísť o čipy, ktoré by nenahradili tie od Skyworks, ale vrásky na čele investorom zostali. Strata viac ako polovice príjmov by totiž veľmi bolela samotný podnik, ale aj jeho akcionárov. Aj preto manažment robí kroky k tomu, aby svoje príjmy Skyworks diverzifikoval, čo potvrdila akvizícia I&A Sillicon Labs, ktorá firme poskytla produktové portfólio pre automobilový, výrobný a datacentrový priemysel.

V menšej miere nás trápi rastúca cena materiálov a makroekonomické prostredie. S rekordnými infláciami naprieč v podstate celým svetom sa ľudia uchylujú k šetreniu a ekonomika spomaľuje. To by malo viesť k nižšiemu dopytu po elektronike a ďalších produktoch, kde sú využívané čipy od Skyworks, avšak tento efekt by podľa nášho názoru nemal trvať viac ako 2 až 3 roky. Pomalší rast, prípadne mierny pokles tržieb a nižšie ziskové marže teda pre nás nič nemení. Najzávažnejšou výzvou vedenia firmy zostáva diverzifikovať príjmy.

Ocenenie akcie Skyworks Solutions


Akcie Skyworks zažívajú v poslednom roku ťažké chvíľe, keď stratili takmer polovicu trhovej hodnoty. Podpísali sa pod to práve špekulácie ohľadom Apple a jeho výroby čipov, a tiež ekonomické spomalenie. Tento prepad však zároveň vytvára príležitosti, pretože akcie Skyworks Solutions sa javia podhodnotené.

 UkazovateľSkyworksQualcommQorvoNXP
Market Cap (MLD. $)17,1159,710,444,7
Výnosy (MLD. $)5,1133,574,6511,06
Operating Margin31,6%33,3%28,0%23,4%
Ø Operating Margin (3 r)28,8%29,4%22,5%11,7%
Net Margin29,3%30,5%22,2%16,9%
Ø Net Margin (3 r)25,7%22,4%16,9%6,8%
P/E13,2812,5914,2719,18
Forward P/E9,5810,8512,8313,3
P/FCF17,9324,2814,5821,38
EV/EBITDA9,639,928,7211,87
Dividendový výnos2,21%1,96%1,66%
Analýza akcie Skyworks Solutions, porovnanie vybraných ukazovateľov

Spoločnosti Skyworks Solutions a Qualcomm majú v rámci konkurencie najsilnejšie ziskové marže, čo možno považovať za jednu z kľúčových konkurenčných výhod. Akcie Skyworks sa obchodujú spomedzi porovnávaných spoločností najlacnejšie z hľadiska pomeru ceny akcie a odhadovaného zisku na akciu (Forward P/E), ceny akcie a voľného cash flowu na akciu (P/FCF) a tiež EV/EBITDA. Zároveň majú akcie Skyworks najvyšší dividendový výnos.

Pre investorov s vysokou averziou voči riziku akcie Skyworks Solutions pravdepodobne nie sú tým vhodným riešením. Ak Vás však zaujal tento trh, ale nie spoločnosť kvôli málo diverzifikovaným príjmom, vhodnejšia voľba by bola Qualcomm. Z nášho pohľadu sú akcie Skyworks lacné a akcionárom môžu priniesť ročne dvojciferný výnos pod kupnou cenou $110.

Pozri tiež:

Analýza akcie Alphabet: technologický gigant s veľkým potenciálom (VIDEO)
Analýza akcie Costco: dominantný hrač v retaile aj počas spomaľovania ekonomiky
Analýza akcie Alibaba: rozlusknutie biznis modelu čínskeho giganta
Analýza akcie Netflix: Oplatia sa kúpiť v poklese?
Analýza akcie CyberArk: Bude firma ťažiť z rastu celého odvetvia?
Analýza akcie Similarweb: čas na nákup?
Analýza akcie Mercado Libre: samba na akciovom trhu
Analýza akcie Mondelez: Budúci dividendový aristokrat?

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokAkciové portfólio Tomáša Vranku: Na čom bude Amazon zarábať miliardy dolárov?
Ďalší článokBude trhy ovládať pesimizmus aj v jeseni?
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno